• Byggeteknisk råd og vejledning ved boligkøb
  • Besigtigelse af boliger
  • Ideoplæg om- og tilbygning af boliger
  • Skitseforslag om- og tilbygning boliger
  • Arkitektfagtilsyn

 

Telefon 22 74 18 90 eller email torben(a)arki-byg.dk